Berätta! - Inspiration och teknik

Boken Berätta! - Inspiration och teknik ger det muntliga berättandet en central roll i språkutveckling, och en kulturell identitet som inspirerar dig som är förskolepedagog, lärare eller bibliotekarie att utveckla ditt eget berättande. I boken finns många exempel på hur muntligt berättande kan praktiseras och initieras i vardagen.

Tryckta utgåvor

Berätta! - Inspiration och teknik
Häftad 136 sidor. 2001-07-09. ISBN 9789127722903
Köp direkt via din återförsäljare

Boken Berätta! - Inspiration och teknik ger det muntliga berättandet en central roll i språkutveckling, och en kulturell identitet som inspirerar dig som är förskolepedagog, lärare eller bibliotekarie att utveckla ditt eget berättande. i Berätta! finns många exempel på hur muntligt berättande kan praktiseras och initieras i vardagen.

Berätta! ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.