Berätta! - Inspiration och teknik

Boken Berätta! - Inspiration och teknik ger det muntliga berättandet en central roll i språkutveckling, och en kulturell identitet som inspirerar dig som är förskolepedagog, lärare eller bibliotekarie att utveckla ditt eget berättande. I boken finns många exempel på hur muntligt berättande kan praktiseras och initieras i vardagen.

Läs mer...
Berätta! - Inspiration och teknik Berätta! - Inspiration och teknik
Berätta! - Inspiration och teknik

Berätta! - Inspiration och teknik

Utkom 9 juli 2001

Isbn
9789127722903
Typ
Häftad
Sidantal
136
Du har nått den maximala köpsumman.

Boken Berätta! - Inspiration och teknik ger det muntliga berättandet en central roll i språkutveckling, och en kulturell identitet som inspirerar dig som är förskolepedagog, lärare eller bibliotekarie att utveckla ditt eget berättande. i Berätta! finns många exempel på hur muntligt berättande kan praktiseras och initieras i vardagen.

Berätta! ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.