Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att undervisa i läsförståelse, Andra upplagan

I boken Att undervisa i läsförståelse, skriven av läs- och skrivlektorn Barbro Westlundredovisas tre forskningsbaserade modeller med dokumenterat långsiktig effekt. Vidare presenteras ett stort antal olika tillämpningsmetoder, som fungerar under hela grundskoletiden. Modellerna gynnar alla läsare, även de goda. Denna andra utgåva är uppdaterad mot Lgr 11.  

Läs mer...
Att undervisa i läsförståelse, Andra upplagan Att undervisa i läsförståelse, Andra upplagan
Att undervisa i läsförståelse, Andra upplagan

Att undervisa i läsförståelse, Andra upplagan

ISBN 9789127428393
Utkom 13 januari 2012
ISBN
9789127428393
Typ
Häftad
Sidantal
352
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Att undervisa i läsförståelse, skriven av läs- och skrivlektorn Barbro Westlund, ger en gedigen översikt av aktuell läsforskning och vilka insatser som kan sättas in tidigt för att utveckla en djup läsförståelse. Lärarens aktiva undervisning och vägledande roll är, redan från förskolan, avgörande för elevernas framtida läsförståelse. Genom att läraren i dialog med eleverna använder "tänka-högt-metoden" lär sig eleverna att bli aktiva, analytiska och konstruktiva läsare. Att hjälpa eleverna att förstå olika slags texter är en angelägen uppgift – inte bara för svenskläraren!

I boken Att undervisa i läsförståelse redovisas tre forskningsbaserade modeller (undervisningsprogram) med dokumenterat långsiktig effekt. Vidare presenteras ett stort antal olika tillämpningsmetoder, som fungerar under hela grundskoletiden. Modellerna gynnar alla läsare, även de goda. Denna andra utgåva är uppdaterad mot Lgr 11.    

Att undervisa i läsförståelse riktar sig till förskollärare, grundskollärare och lärarstudenter.

Att undervisa i läsförståelse, skriven av läs- och skrivlektorn Barbro Westlund, ger en gedigen översikt av aktuell läsforskning och vilka insatser som kan sättas in tidigt för att utveckla en djup läsförståelse. Lärarens aktiva undervisning och vägledande roll är, redan från förskolan, avgörande för elevernas framtida läsförståelse. Genom att läraren i dialog med eleverna använder "tänka-högt-metoden" lär sig eleverna att bli aktiva, analytiska och konstruktiva läsare. Att hjälpa eleverna att förstå olika slags texter är en angelägen uppgift – inte bara för svenskläraren!

I boken Att undervisa i läsförståelse redovisas tre forskningsbaserade modeller (undervisningsprogram) med dokumenterat långsiktig effekt. Vidare presenteras ett stort antal olika tillämpningsmetoder, som fungerar under hela grundskoletiden. Modellerna gynnar alla läsare, även de goda. Denna andra utgåva är uppdaterad mot Lgr 11.    

Att undervisa i läsförståelse riktar sig till förskollärare, grundskollärare och lärarstudenter.