Att bedöma lärarkvalitet

Skicklighet, lämplighet & kompetens

Boken Att bedöma lärarkvalitet belyser de villkor som lett till att frågan om kvalitetsbedömning av lärare blivit aktuell. Utifrån forskning och konkreta fall ges en djupare bild av vad som utmärker god lärarkvalitet, men även av vad som utmärker mindre lämpliga lärares handlande. Former som används vid bedömning av lärarkvalitet i lärarutbildning och yrkespraktik diskuteras. 


Tryckta utgåvor

Att bedöma lärarkvalitet Att bedöma lärarkvalitet
Att bedöma lärarkvalitet
Utgivningsdatum 2017-04-27
350 Sidor
ISBN 9789127818781
Häftad
Provläs

Lärarkvalitet är en nyckelfråga för skolans utveckling. För att säkerställa att de som blir lärare eller att de som är yrkesverksamma håller den kvalitet som krävs behöver lärarkvalitet kunna bedömas.

Boken Att bedöma lärarkvalitet belyser de villkor som lett till att frågan om kvalitetsbedömning av lärare blivit aktuell. Utifrån forskning och konkreta fall ges en inträngande bild av vad som utmärker god lärarkvalitet, men även av vad som utmärker mindre lämpliga lärares eller oskickliga lärares handlande. Vidare diskuteras olika former som används vid bedömning av lärarkvalitet i lärarutbildning och yrkespraktik. Boken Att bedöma lärarkvalitet är därför angelägen läsning för verksamma inom lärarutbildning och företrädare för skolhuvudmän och lärarorganisationerna.