Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att bedöma lärarkvalitet

Skicklighet, lämplighet & kompetens

Boken Att bedöma lärarkvalitet belyser de villkor som lett till att frågan om kvalitetsbedömning av lärare blivit aktuell. Utifrån forskning och konkreta fall ges en djupare bild av vad som utmärker god lärarkvalitet, men även av vad som utmärker mindre lämpliga lärares handlande. Former som används vid bedömning av lärarkvalitet i lärarutbildning och yrkespraktik diskuteras. 

Läs mer...
Att bedöma lärarkvalitet Att bedöma lärarkvalitet
Att bedöma lärarkvalitet

Att bedöma lärarkvalitet

Utkom 27 april 2017

Isbn
9789127818781
Typ
Häftad
Sidantal
350
Du har nått den maximala köpsumman.
506 kr
Att bedöma lärarkvalitet Att bedöma lärarkvalitet
Att bedöma lärarkvalitet
Utkom 27 apr 2017
ISBN 9789127818781
506 kr
Att bedöma lärarkvalitet
Att bedöma lärarkvalitet
506 kr
Att bedöma lärarkvalitet Att bedöma lärarkvalitet
Att bedöma lärarkvalitet
Utkom 27 apr 2017
ISBN 9789127818781
506 kr
Att bedöma lärarkvalitet
Att bedöma lärarkvalitet
Ingen Författare
Att bedöma lärarkvalitet
Att bedöma lärarkvalitet

Andra intressanta titlar

Lärarkvalitet är en nyckelfråga för skolans utveckling. För att säkerställa att de som blir lärare eller att de som är yrkesverksamma håller den kvalitet som krävs behöver lärarkvalitet kunna bedömas.

Boken Att bedöma lärarkvalitet belyser de villkor som lett till att frågan om kvalitetsbedömning av lärare blivit aktuell. Utifrån forskning och konkreta fall ges en inträngande bild av vad som utmärker god lärarkvalitet, men även av vad som utmärker mindre lämpliga lärares eller oskickliga lärares handlande. Vidare diskuteras olika former som används vid bedömning av lärarkvalitet i lärarutbildning och yrkespraktik. Boken Att bedöma lärarkvalitet är därför angelägen läsning för verksamma inom lärarutbildning och företrädare för skolhuvudmän och lärarorganisationerna.