Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Aktiv läskraft, Lågstadiet

Att undervisa i lässtrategier för förståelse Fk - årskurs 3

Aktiv läskraft med inriktningen Förskoleklass till och med årskurs 3 är Barbro Westlunds sista bok i den stadieindelade serien om läsförståelseundervisning. Boken ger många konkreta förslag på hur du kan omsätta teori till praktik, både vad gäller språkutvecklande arbetssätt, läsinlärning och läsförståelseundervisning.  

Läs mer...
Aktiv läskraft, Fk-årskurs 3 Aktiv läskraft, Fk-årskurs 3
Aktiv läskraft, Fk-årskurs 3

Aktiv läskraft, Fk-årskurs 3

ISBN 9789127136007
Utkom 25 september 2017
ISBN
9789127136007
Typ
Häftad
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.
Aktiv läskraft Fk-åk 3 Aktiv läskraft Fk-åk 3
Aktiv läskraft Fk-åk 3
Onlinekurs

Aktiv läskraft Fk-åk 3

ISBN 9789127824676
Utkom 18 mars 2019
ISBN
9789127824676
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlinekurs
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

I boken förklaras begreppet aktiv läskraft, ALK. Teori varvas med praktiska undervisningsmodeller som lärare kan utforska tillsammans i arbetslaget och använda med eleverna. Boken Aktiv läskraft innehåller forskningsbaserade modeller utvalda för att passa åldersgruppen. Forskaren Barbro Westlund beskriver vad man som lärare kan göra för att få syn på, stödja och utveckla de strategier eleverna behöver för att förstå olika skoltexter. 

Mellanstadieboken riktar sig främst till grundskollärare i årskurs 4–6.

Aktiv läskraft, Onlinekurs

Aktiv läskraft ger eleverna stöd i att bli medvetna om och ta tillvara kraften i sitt eget tänkande när de läser. En förutsättning för att detta ska ske är att läraren är medveten om hur en god språk- läs- och skrivundervisning kan organiseras så att alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar att lära, kan utvecklas.

Sagt om boken

Innehållet i kapitlen spänner över områden som vad alla lärare bör veta om läsprocessen, så blir läsförståelseundervisning framgångsrik, att arbeta med läsförståelse som process, och kursplanernas förhållande till läsförståelseprocesser. I det sista sammanfattande och framåtblickande sjunde kapitlet tas t.ex. vikten av tydligt ledarskap och vilken forskning som man kan lita på upp. (...) Många konkreta förslag ges på hur arbetet kan utformas. Det är en väl underbyggd och mycket behövlig bok för läsförståelseundervisningen. Helhetsbetyg 5."
Agneta Wirberg, BTJ-häftet nr 23, 2015

I boken förklaras begreppet aktiv läskraft, ALK. Teori varvas med praktiska undervisningsmodeller som lärare kan utforska tillsammans i arbetslaget och använda med eleverna. Boken Aktiv läskraft innehåller forskningsbaserade modeller utvalda för att passa åldersgruppen. Forskaren Barbro Westlund beskriver vad man som lärare kan göra för att få syn på, stödja och utveckla de strategier eleverna behöver för att förstå olika skoltexter. 

Mellanstadieboken riktar sig främst till grundskollärare i årskurs 4–6.

Aktiv läskraft, Onlinekurs

Aktiv läskraft ger eleverna stöd i att bli medvetna om och ta tillvara kraften i sitt eget tänkande när de läser. En förutsättning för att detta ska ske är att läraren är medveten om hur en god språk- läs- och skrivundervisning kan organiseras så att alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar att lära, kan utvecklas.

Sagt om boken

Innehållet i kapitlen spänner över områden som vad alla lärare bör veta om läsprocessen, så blir läsförståelseundervisning framgångsrik, att arbeta med läsförståelse som process, och kursplanernas förhållande till läsförståelseprocesser. I det sista sammanfattande och framåtblickande sjunde kapitlet tas t.ex. vikten av tydligt ledarskap och vilken forskning som man kan lita på upp. (...) Många konkreta förslag ges på hur arbetet kan utformas. Det är en väl underbyggd och mycket behövlig bok för läsförståelseundervisningen. Helhetsbetyg 5."
Agneta Wirberg, BTJ-häftet nr 23, 2015