Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Svar om arbetsstipendium

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring våra arbetsstipendier.

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendium och Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium. Ansökningstiden är mellan 1 februari och 1 maj för dessa sökbara stipendier.

1. När och hur söker jag Natur & Kulturs arbetsstipendier?
Mellan 1 februari och 1 maj är ansökningstiden och under denna period finns ansökningsformuläret tillgängligt här på webbplatsen. Du kan bara ansöka digitalt via webbplatsen och ska då beskriva ditt projekt, ange en projektplan med en grov tidplan och ge oss en kort sammanfattning av dina meriter. Du måste logga in i vårt system för att göra din ansökan och du kan redigera den i systemet ett flertal gånger innan du skickar in den.

2. Jag har en bokidé som ligger inom ramarna för båda stiftelsens arbetsstipendier, vilket ska jag söka?
Välj antingen det litterära- eller det populärvetenskapliga arbetsstipendiet. Det populärvetenskapliga arbetsstipendiet ska kommunicera forskning och du ska ange i ansökan vilket forskning det gäller. Om du däremot tänker göra egen efterforskning, i olika arkiv eller bibliotek, för att till exempel skriva en historisk bok så är det vårt litterära arbetsstipendium du ska söka.

Stipendiekommittén för våra populärvetenskapliga stipendier består av forskare och kommittén för våra litterära stipendier består att litteraturvetare som bedömer projekten utifrån ett litterärt perspektiv.

3. Hur lång ska ansökan vara?
Vi vill ha kortfattade och kärnfulla ansökningar. I ansökningsformulären har vi angivit maxlängd och överskrid inte den.

4. Vi är flera personer som arbetar med ett projekt, ska vi skicka in en ansökan tillsammans eller varsin?
Stipendiet är personligt. En av er söker därför stipendiet. Nämn i ansökan vilka ni är som arbetar med projektet. 

5. Går det att söka stipendium för att översätta böcker?
Ja, nu kan även översättare söka vårt litterära arbetsstipendium. Det finns ett särskilt formulär för översättare och du kan bara ansöka om att översätta till svenska.

6. Är det möjligt att söka stipendium för en redan färdig bok?
Nej, boken (eller projektet) får vara påbörjad, men inte färdigt för att kunna tilldelas stipendium. Den ska heller inte ges ut under det år man söker stipendium.

7. Får jag skicka in två ansökningar om jag har två projektidèer?
Ja, du kan skicka in flera ansökningar, men bara en ansökan per projekt.

8. Kan jag bifoga bilder eller dokument till ansökan?
Nej, det går inte. Om du till exempel ska göra en illustrerad bilderbok för barn så får du beskriva så målande som du kan hur du tänker dig illustrationerna och vad du vill förmedla med dem.

9. Vad händer när jag skickat in min ansökan?
När ansökningstiden gått ut gör en nomineringskommitté ett första urval bland ansökningarna. Därefter utser stipendiekommittén stipendiaterna som blir informerade via telefon. Information skickas ut till samtliga sökande i mitten av september.

10. När får man reda på om man får stipendiet?
I mitten av september vet vi vilka som tilldelas stipendier och meddelar samtliga sökande så snart vi kan via mejl. Om du inte har fått ett mejl kan du kontakta oss i slutet av september.

11. Vad ska tidplanen innehålla?
Tidplanen konkretiserar en projektplan som beskriver hur du kommer att lägga upp ditt arbete, hur du planerar tiden och vad du tänker göra. Ska du resa, besöka personer eller läsa på i ett ämne?

12. Ger ni i första hand stipendier till era egna författare?
Absolut inte! Vårt litterära arbetsstipendium ska premiera kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur samt översättning till svenska. Vår förhoppning är att arbetsstipendierna ska bidra till att fler riktigt bra böcker ges ut i Sverige. För det populärvetenskapliga arbetsstipendiet är målet att sprida forskning till en bredare publik för att bidra till att göra vårt samhälle mer faktabaserat som en motkraft till popularisering och indoktinering.

13. Kan jag söka ett nytt arbetsstipendium om jag tidigare har fått ett stipendium av Natur & Kultur?
Du är varmt välkommen att söka med nya projekt. 

14. Får jag vara anonym?
Nej, alla som söker arbetsstipendium måste ansöka med sitt namn. Ansökningshandlingarna hålls dock hemliga utanför den lilla grupp, som utgör nomineringskommitté, administratör och stipendiekommitté, som handhar ansökningarna. De som tilldelas stipendier kommunicerar vi externt.

15. Gör min ansökan att jag får lättare att bli utgiven på Natur & Kultur?
Vi har ingen koppling mellan arbetsstipendier och utgivning. Vi tror dock att det skapar intresse bland både Natur & Kulturs förläggare och hos andra förlag om du har tilldelats vårt stipendium. Det brukar garantera en viss nivå.

16. Hur stor chans har jag att få ert arbetsstipendium?
Det är många som söker och konkurrensen är hård. Vi får in omkring 500 ansökningar bland de litterära ansökningarna och omkring hälften så många inom populärvetenskap. Det viktigaste är att du fångar kommitténs intresse i din ansökan och har en riktigt bra projektidé. Det måste finns ett allmänintresse och något som sticker ut och blir intressant i din ansökan. Då ökar chansen. 

17. Ökar mina chanser att tilldelas Natur & Kulturs särskilda stipendier om jag söker de litterära?
Det är bra att du har kommunicerat ett pågående projekt genom att söka vårt litterära arbetsstipendium, men ansökan ligger inte till grund för våra särskilda stipendier. Stipendiekommittén utser mottagare på andra grunder och det går inte att söka Natur & Kulturs särskilda stipendier som delas ut i december. 

18. Betalar man skatt på stipendierna? 
Nej. Natur & Kultur kräver ingen motprestation, annat än en kort rapportering, och då behöver mottagaren inte betala skatt på arbetsstipendiet.

19. Kan jag få stipendium trots att jag skriver på ett annat språk och ger ut böcker i andra länder? 
Nej, det är till svensk utgivning som vi ger arbetsstipendier. Svenska är ett förhållandevis litet språk och vi vill behålla en hög litterär nivå i Sverige. 

20. Kan jag skriva ansökan på engelska? 
Nej, din ansökan ska vara på svenska. 

21. Vi är två som ska skriva en bok ihop. Kan vi söka stipendiet ihop?
Stipendiet är personligt så det är en som ansöker. I ansökan anges om boken skrivs ihop med någon och vem det är. Ni kan båda söka, men juryn beviljar inte två stipendier för ett projekt.

22. Vilka referenser ska jag uppge?
Vi ber om referenser eftersom vi ibland inte kan avgöra om en sökande verkligen har relevanta meriter för projektet. Referenter bör vara personer som kan intyga att den sökande skulle kunna få ur sig en bok eller det som projektet beskriver samt bekräfta att den sökande skulle vara rätt person för uppdraget.

23. Hur specifik ska jag vara i min projektbeskrivning?
Du ska beskriva handlingen eller den unika forskningen och få stipendiekommittén att inse att just ditt projekt är viktigt, kul, spännande eller väcker känslor eller insikter på ett sätt som god litteratur gör. I din ansökan bör du få fram vad du vill förmedla och vad som gör ditt projekt unikt. Du kan inte vara generell utan måste få till en ansökan som engagerar. Och ska din bok illustreras så bör du få fram hur illustrationerna ska vara och vad de ska tillföra boken.

24. Det verkar vara störst chans att få populärvetenskapligt arbetsstipendium för att skriva en bok. Är det lönlöst att ansöka för andra projekt?
Ditt projekt ska i första hand fånga kommitténs intresse. Formen för projektet är av underordnad betydelse och bredden på uttryck och originalitet uppmuntras. Kolla gärna upp i förväg om din idé redan finns i form av en podcast, bok eller annat. 

25. Kan jag söka det populärvetenskapliga stipendiet för att skriva ett läromedel, som helt bygger på forskning?
Nej, det populärvetenskapliga arbetsstipendiet ska möjliggöra spridning av forskning till allmänheten och förmedla vetenskapliga rön till en bred publik.

26. Jag går en skrivarutbildning och har en bra idé, men jag är inte utgiven på något förlag. Är det någon idé att jag söker?
Ja, debutanter kan absolut tilldelas ett stipendium. I första hand är det projektidén som bedöms av stipendiekommittén.

Om du har fler frågor kan du mejla oss:
stiftelsen@nok.se