Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Populärvetenskapliga stipendiater

Humor om klimatångest, psykologiska faktorer för risken att drabbas av kranskärlssjukdom, upprustning av ekosystemet i Rävbacken och en välkänd superkatastrof för 66 miljoner år sedan är ämnen för Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier 2020. Nedan listas samtliga stipendiater som har fått vårt populärvetenskapliga arbetsstipendium.

2020
Karin Kali Andersson, leg. psykolog i Stockholm ska, tillsammans med komikern Elin Almén, göra en podd om miljökänslor, som klimatångest, mening och hopp. Ett allvarligt ämne som hanteras med humor, bortom pekpinnar om sopsortering och den perfekta livsstilen. Den ska innehålla samtal om den senaste forskningen och hur vi skapar en hållbar värld. Hur kan den världen kan se ut, hur bygger vi den och hur kan vi samtidigt kan må bättre och ha roligare

Oskar Lundgren, läkare, universitetslektor och frilansskribent i Linköping, ska skriva en bok med arbetsnamnet Själkramp - Om kranskärlssjukdomarnas psykologi, som problematiserar den roll som psykologiska faktorer spelar för risken att drabbas av kranskärlssjukdom och för möjligheterna att leva väl efter sjukdomsdebuten. Boken utgår ifrån hans avhandling och kommer att bygga på ett kunskapsunderlag från ett flertal olika discipliner och på forskningsresultat som har visat att psykologiska faktorer spelar en viktig roll både före och efter insjuknandet. 

Emil V. Nilsson är redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift och doktor i ekologisk botanik, men bestämde sig för tio år sedan att också göra något praktiskt för den biologiska mångfalden. I boken Rävbacken ska han skildra hur han tillsammans med sambo, grannar och fyra kor återskapar en äng av mark i Uppland som sedan 1950-talet varit täckt av skog. I boken får läsaren följa vad som händer när de vilda blommorna kommer tillbaka till backen och med dem bin och fjärilar.

Birger Schmitz, professor i geologi i Lund, ska ge en personlig skildring av forskningen om dinosauriernas död genom ett asteroidnedslag för 66 miljoner år sedan. Boken handlar om att katastrofer varit nödvändiga inslag i livets historia och frågan ställs, om vi kommit hit av en slump? Utan nedslaget skulle inte däggdjuret människan dominera det högre livet på jorden idag.

 

2019
Jessica Abbott
, lektor i evolutionär genetik vid Lunds Universitet och har bland annat varit panelmedlem i SVT:s Fråga Lund. Hon ska skriva en bok som beskriver kritiska brytpunkter under livets historia på jorden fram till uppkomsten av intelligens.

Johan Eklöf, fladdermusforskare, författare och naturvårdskonsult. Med lika delar humaniora, naturvetenskap, teknik och medicin ska han skriva en bok om behovet av mörker och hur för mycket ljus påverkar djur, växter och människor.

Anna Froster, biolog, journalist och författare. Hon ska skriva en populärvetenskaplig bok om planetens underjordiska härskare – svamparna – och om hur skogen och i princip alla växter är beroende av samarbete med svampar. Och i förlängningen vi själva.

Fredrik Moberg, doktor i systemekologi och har lång erfarenhet som hållbarhetsexpert och miljökommunikatör. Han ska skriva en bok om biomimikry, ett tvärvetenskapligt fält som studerar naturens bästa idéer som vi kan inspireras av för att bidra till en hållbar framtid och lösa mänskliga problem.

2018
Lena Lind Palicki är doktor i svenska språket och arbetar som universitetslektor vid Stockholms universitet. I en bok om inkluderande språk ska hon ge verktyg att använda språket på ett sätt som motverkar diskriminering och stereotypisering. Boken ska ge argument och vägledning till journalister, myndighetsskribenter och andra som behöver använda ett språk som är korrekt och neutralt, men inte politiskt och krångligt.

Gustav Nilsonne är medicine doktor och forskare i neurovetenskap vid Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. Han ska skriva en bok om den så kallade replikeringskrisen inom vetenskapen, i synnerhet i forskningen om människor där forskningsfynden inte kunnat upprepas. Han kommer att visa på olika mekanismer som försvagar vetenskapens trovärdighet och diskutera vad som kan göras åt dessa. Boken ska vara populärvetenskaplig och rikta sig mot allmänheten, men även till andra forskare och till studenter.

Björn Hedensjö är journalist, författare och psykolog med stor erfarenhet i det digitala inom journalistik och populärvetenskap. Han ska göra en poddserie där frågan om barn och ny teknik ska avhandlas på ett fördjupande sätt. Podden, med namnet Skärmtid, kommer att djupdyka i vår tids stora föräldrafråga: Hur ska vi förhålla oss till barn och ny teknik. Vad är rätt, vad är fel och vad säger forskningen om saken?

Ulrika Björkstén är vetenskapsjournalist och filosofie doktor i fysikalisk kemi samt chef för Vetenskapsradion, SR. Hon kommer under kommande läsår att vara Visiting Fellow på Clare Hall vid universitetet i Cambridge, där hon ska studera kartläggningen av den mänskliga arvsmassan samt dess medicinska, sociala och etiska konsekvenser. I bokform kommer hon därefter att både beskriva och problematisera den snabba utvecklingen. Såväl biologisk som historisk och sociologisk forskning kommer att ingå.


2017

Per Snaprud är vetenskapsjournalist med en bakgrund som hjärnforskare. Han vill skriva en bok om modern hjärnforskning ur olika perspektiv och vad forskningen betyder för vår syn på medvetandet. Tanken är att boken ska bestå av tre delar som steg för steg vidgar perspektivet: hjärnan, kroppen och världen.

Karin Gyllenklev är vetenskapsjournalist och programledare. Hon vill göra en Youtube-serie där hon sover över på forskningsanläggningar. Hennes förhoppning är att nå ut till ungdomar och unga vuxna som annars inte nås av vetenskapsrapportering. Karin Gyllenklev kommer att intervjua forskare som förklarar vad de har upptäckt eller hoppas på att finna svar på.

Per Jensen är professor i etologi och författare till ett flertal böcker om djurs och speciellt hundars beteende. Han vill göra en bok, en blogg och en podcast som presenterar den omfattande, men för många okända, forskningen kring de matproducerande djurens känsloliv och kognitiva förmågor. Kan djuren vi äter känna lycka, empati och kanske till och med kärlek?

Camilla Andersson är frilansjournalist, projektledare vid Medicinsk Teknik Forskning & Utveckling och knuten till Enheten för Epidemiologi & Global hälsa i Umeå. Hon vill skriva en bok om det rådande forskningsläget inom klimatförändringar och hälsa. Boken ska berätta exempel utifrån individer i olika miljöer vars hälsa riskerar påverkas av klimatförändringar och skildra nödvändiga strategier för att hantera hälsoutmaningarna. Den skrivs i samarbete med Maria Nilsson, Epidemiologi & Global Hälsa, och Åsa Holmner, MT-FoU.

2016

Alva Appelgren är doktor i kognitiv neurovetenskap. Hon vill i en populärvetenskaplig bok beskriva hur förväntan, återkoppling och självuppfattning hänger ihop med människors motivation. Med utgångspunkt i sina forskningsstudier inom psykologi och neurovetenskap, vill hon förklara hur ditt förhållningssätt till talang och utveckling kan påverka hur du reagerar på motgång och framgång. Boken kommer att ge insikter som kan påverka din egen och din omgivnings vilja att utvecklas.

Ann Fernholm, vetenskapsjournalist, ska i en bok granska rådande teser kring varför den moderna människan så ofta drabbas av livsstilsinducerad cancer. Varför får nutidsmänniskan så mycket cancer? Är cancer en europeisk sjukdom som smittar? Den frågan ställde sig det brittiska imperiets läkare i början av 1900-talet. I Storbritannien var cancer en vanlig sjukdom, men de läkare som jobbade bland urfolken i kolonierna rapporterade väldigt få fall. Varför fanns det en sådan skillnad?  Sedan denna tid har antalet fall av cancer ökat i alla åldersgrupper. 

Emma Frans, forskare inom medicin och vetenskapsskribent, ska göra en podcast där vetenskapliga ämnen avhandlas på ett lättsamt och humoristiskt sätt. Syftet är att uppmärksamma aktuell forskning men också att främja kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt. Podcasten kommer att avliva myter samt granska aktuella frågor och fenomen ur ett vetenskapligt perspektiv. Ambitionen är att folkbilda, ge nya infallsvinklar och samtidigt underhålla.

Klas Ekman, kulturjournalist, författare och producent för podcasten Bildningspodden ska använda stipendiet till ett par studieresor tillsammans med kollegan Magnus Bremmer för är att utveckla poddkonceptet till ytterligare format. De vill föra ut humaniora till en bredare publik på ett intressant och underhållande sätt, fast i andra kanaler. De kommer också att använda en del av stipendiet till att bekosta formgivning och annat de behöver till de nya projekten.