Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tre frågor till Frida Berry Eklund

"Lärare och pedagoger kan använda boken som inspirationskälla för att tydligare väva in klimatet i det pedagogiska arbetet. Den innehåller dels allt vi behöver veta om klimatkrisen, men också en hel massa konkreta verktyg för att prata med barn i olika åldrar om det här svåra ämnet."

Varför skrev du boken "Prata med barn om klimatet"?
– Jag skrev boken för att jag inte visste hur jag skulle förklara klimatkrisen för mina egna barn, sex och åtta år. Hur berättar jag att klimatförändringarna kommer att prägla hela deras liv och att vuxna inte gör nog för att se till att de har en trygg värld att växa upp i? Hur berättar jag sanningen men samtidigt ingjuter hopp och framtidstro? Vilka är fallgroparna när det gäller att prata med barn om klimatet?

Hur kan lärare och pedagoger i förskola och skola använda boken?
– Lärare och pedagoger kan använda boken som inspirationskälla för att tydligare väva in klimatet i det pedagogiska arbetet. Boken innehåller dels allt vi behöver veta om klimatkrisen, men också en hel massa konkreta verktyg för att prata med barn i olika åldrar om det här svåra ämnet. Boken sätter också fokus på barns klimatoro och berättar varför det är så viktigt att vi finns där som vuxna för att fånga upp deras känslor.  

Varför är boken så viktig?
– Vi som är vuxna i dag har två viktiga jobb att göra: vi måste dels ta vårt ansvar och agera för klimatet, dels stötta de barn och unga som påverkas starkt av information om klimatkrisen. Genom att prata om ämnet och agera tillsammans, hjälper vi barn att hantera oro och skapa hopp och framtidstro. Vi har ingen tid att förlora!

Författarfoto: Appendix Fotografi

Prata med barn om klimatet

Prata med barn om klimatet är den första boken i sitt slag som på ett konkret och tillgängligt sätt beskriver hur föräldrar och lärare kan prata med klimatoroliga barn från förskoleåldern upp till tidiga tonåren. Boken ger faktabaserad kunskap och användbara verktyg för hur vuxna kan prata med barn om klimatet på ett sätt som väcker motivation, hopp och handlingskraft. 

Läs mer