Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stiftelsen Natur & Kultur

Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

Den 25 juni 1947 instiftade förlagets grundare Johan Hansson, stiftelsen Natur & Kultur. På samma sätt som hans affärssinne styrdes av en kombination av idealism och kommersialism kom dessa ledstjärnor också att genomsyra formuleringarna i stiftelseurkunden: kravet på lönsamhet samsades med uttalade målsättningar för att bidra till och verka för en rad kulturella och allmännyttiga ändamål, och främja ideella syften.

Med sina rötter i folkrörelserna under det tidiga 1900-talet och med starka upplevelser av kampen mot nazism och andra totalitära strömningar i en nära samtid var det självklart för Johan Hansson att dels framhäva folkbildningen som en grundstomme och att ställa krav på att stiftelsen skulle ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet”.

Stiftelseformen gör Natur & Kultur till en unik, oberoende kraft inom svensk bokbransch. Avsättningen av det kapital som under årens lopp ackumulerats används för att stärka och uppmuntra initiativ som ligger i linje med stiftelseurkundens intentioner. Avsättningen till stiftelseverksamheten har varierat över tid. 2019 fördelades drygt 12 miljoner kronor till individer, projekt och insatser som verkar i linje med stiftelsens urkund. En tredubbling från 2017. 

Författare som ger ut en bok hos Natur & Kultur verkar för mål bortom själva utgivningen och om du köper en bok från oss bidrar du till något större. Stiftelsen Natur & Kultur delar årligen ut sex olika priser, 25 stipendier på vardera 100 000 kr och ungefär 8 miljoner kr (2019) i stöd till organisationer och föreningar som arbetar enligt stiftelsens urkund. 

Natur & Kulturs förlagsverksamhet ger ut kvalitetsböcker för barn och unga, sakprosa, skönlitteratur och illustrerade faktaböcker.  Vi ger också ut granskade och kvalitetssäkrade läromedel framtagna utifrån centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav samt kvalificerad litteratur för högskolestudier och för yrkesmässig och personlig utveckling inom pedagogik, psykologi, ledarskap och vård. Utgivningen är förankrad i tillämpbar forskning och möter människors strävan att utbilda sig och hjälpa andra.

Arbetsgruppen för priser, stipendier och samarbeten består av Per Almgren, vd, Karin Tengby, projektledare för stiftelseverksamheten, Åsa Aura, assistent och Ulla Vedin, ekonomidirektör. Beslut fattas av Natur & Kulturs styrelse och av jurygrupper och kommittéer.

Kontakta stiftelsens ideella verksamhet