Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stiftelsen Natur & Kultur

Natur & Kultur är ett bokförlag som drivs i form av en affärsdrivande stiftelse. Vårt mål är att verka för utbildning och bildning i syfte att fler ska kunna engagera sig i en demokratisk samhällsutveckling.

Natur & Kultur vägleds av de idéburna värderingarna i stiftelsens urkund från 1947. Med rötter i 1900-talets folkrörelser och kampen mot nazismen samsas där frihetliga ideal med övertygelsen att folkbildning kan motverka nya totalitära statsskick.

Förlaget ger ut skönlitteratur, facklitteratur, barn- och ungdomslitteratur, akademisk litteratur samt digitala och tryckta läromedel.

Överskottet från förlagsverksamheten finansierar ett stort antal priser, stipendier och stöd till personer och verksamheter som verkar i linje med urkundens värderingar. Sammantaget fördelar vi omkring 25 miljoner kronor per år, vilket gör oss till en unik kraft i bokbranschen.

Sedan 2020 är vi Sveriges första klimatneutrala bokförlag.

Kontakta stiftelsens ideella verksamhet