Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.
Välj filter

Heltäckande läromedel för högstadiet och gymnasiet

I NOKflex finns alla fördelar du kan vänta dig av ett innovativt digitalt läromedel. Till exempel kan du enkelt individanpassa undervisningen, synliggöra kunskapsluckor och utmana eleverna att prata matematik.

Som lärare får du tillgång till elevdata från elevernas tidigare svar, och kan anpassa din undervisning utifrån den informationen. Utöver texter och självrättande uppgifter finns det en mängd digitala tilläggFilmade genomgångar, datorsimuleringar, elevöversikt, direkt återkoppling till eleven och ett spelliknande poängsystem är några exempel.   

NOKflex Matematik finns för åk 7-9, gymnasiet och vuxenutbildningen. Innehållet uppdateras löpande och är anpassad till de senaste ämnesplanerna. 

Heltäckande läromedel för högstadiet och gymnasiet

I NOKflex finns alla fördelar du kan vänta dig av ett innovativt digitalt läromedel. Till exempel kan du enkelt individanpassa undervisningen, synliggöra kunskapsluckor och utmana eleverna att prata matematik.

Som lärare får du tillgång till elevdata från elevernas tidigare svar, och kan anpassa din undervisning utifrån den informationen. Utöver texter och självrättande uppgifter finns det en mängd digitala tilläggFilmade genomgångar, datorsimuleringar, elevöversikt, direkt återkoppling till eleven och ett spelliknande poängsystem är några exempel.   

NOKflex Matematik finns för åk 7-9, gymnasiet och vuxenutbildningen. Innehållet uppdateras löpande och är anpassad till de senaste ämnesplanerna. Varför NOKflex?

Datorsimuleringar, elevöversikt, direkt återkoppling – NOKflex är fullt av smarta, användbara funktioner. Här listar vi några av våra favoriter. 

1. Individanpassa undervisningen med adaptivt övningsverktyg

NOKflex övningsverktyg är adaptivt och anpassar nivån på övningarna efter elevens tidigare svar. Du som lärare kan också flaggmarkera övningar till dina elever för att välja uppgifter manuellt. Eleverna får direkt återkoppling i systemet, kan enkelt följa sin kunskapsutveckling och får på så sätt hjälp att fylla i kunskapsluckorna.   

NOKflex övningsverktyg är adaptivt och anpassar nivån på övningarna efter elevens tidigare svar. Du som lärare kan också flaggmarkera övningar till dina elever för att välja uppgifter manuellt. Eleverna får direkt återkoppling i systemet, kan enkelt följa sin kunskapsutveckling och får på så sätt hjälp att fylla i kunskapsluckorna.   

2. Följ elevernas progression och skicka ut diagnoser

I NOKflex Lärare får du tillgång till funktioner som kan användas för en formativ undervisning och bedömning. Allt elevarbete dokumenteras och presenteras för dig, vilket ger en överblick av vilken nivå eleverna befinner sig på och hur mycket tid de ägnar åt att öva. Du får också information om vilka uppgifter som flest elever fastnar på.  Det finns färdiga förslag på diagnoser och du kan även välja uppgifter ur en bank. 

I NOKflex Lärare får du tillgång till funktioner som kan användas för en formativ undervisning och bedömning. Allt elevarbete dokumenteras och presenteras för dig, vilket ger en överblick av vilken nivå eleverna befinner sig på och hur mycket tid de ägnar åt att öva. Du får också information om vilka uppgifter som flest elever fastnar på.  Det finns färdiga förslag på diagnoser och du kan även välja uppgifter ur en bank. 

3. Utmana eleverna att prata matematik!

Testa NOKflex fulla potential med lektionsaktiviteterna. De ger dig som lärare ett digitalt stöd för att leda samtal och samarbete kring matematikens begrepp och matematisk problemlösning. Lektionsaktiviteterna fokuserar på gemensamma diskussioner där elevernas lösningar jämförs och olika strategier och representationsformer lyfts fram. Den grundläggande tanken är att eleverna ska fungera som resurser för varandra, samtidigt som de tränar sitt matematiska språk

Testa NOKflex fulla potential med lektionsaktiviteterna. De ger dig som lärare ett digitalt stöd för att leda samtal och samarbete kring matematikens begrepp och matematisk problemlösning. Lektionsaktiviteterna fokuserar på gemensamma diskussioner där elevernas lösningar jämförs och olika strategier och representationsformer lyfts fram. Den grundläggande tanken är att eleverna ska fungera som resurser för varandra, samtidigt som de tränar sitt matematiska språkFilm: Det här är NOKflex på 1,5 minut

Film: Det här är NOKflex på 1,5 minut

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Film: Så fungerar NOKflex för lärare och elever (11 min)

Film: Så fungerar NOKflex för lärare och elever (11 min)Läromedelsutvecklaren Karin Sterner berättar hur gamification fungerar i NOKflex, hur du som lärare kan följa elevernas arbete och betydelsen av att räkna med papper och…
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet


Tips på lärarhandledning

Så här kan du arbeta med NOKflex


NOKflex i klassrummet – så här säger användarna:

NOKflex i klassrummet – så här säger användarna:

Du som användare bidrar till NOKflex utveckling  

NOKflex utvecklas internt på Natur & Kultur och vi arbetar hela tiden med nytt innehåll och förbättrad användarupplevelse. Vi har kontinuerlig kontakt med våra användare, och det finns möjlighet för både lärare och elever att komma med feedback som bidrar till utvecklingen.

Söker du en helhetslösning?

Söker du en helhetslösning till din skola eller kommun? Vi hjälper dig att hitta en skräddarsydd lösning efter dina behov – kontakta våra kundansvariga redan idag genom att fylla i detta formulär.

Du som användare bidrar till NOKflex utveckling  

NOKflex utvecklas internt på Natur & Kultur och vi arbetar hela tiden med nytt innehåll och förbättrad användarupplevelse. Vi har kontinuerlig kontakt med våra användare, och det finns möjlighet för både lärare och elever att komma med feedback som bidrar till utvecklingen.

Söker du en helhetslösning?

Söker du en helhetslösning till din skola eller kommun? Vi hjälper dig att hitta en skräddarsydd lösning efter dina behov – kontakta våra kundansvariga redan idag genom att fylla i detta formulär.