Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

HEJ UTVECKLINGSLEDARE! 

Anders Edström jobbar som utvecklingsledare för Örnsköldsviks Kommun – här berättar han om beslutsprocessen kring inköp av digitala läromedel, tre saker han tycker är briljant med NOKflex och hur inspirerande läromedelutvecklare på Natur & Kultur bidrog till att de kom igång med NOKflex på ett bra sätt. 

Hej Anders! Vad gör man som utvecklingsledare egentligen?  

 • Jag och mina kollegor på bildningskontoret är en stödjande funktion till verksamheterna och fångar in deras behov. Vi ser utbildningsbehovet och håller koll på förändringar gällande digitalisering utifrån styrdokumenten, vilket underlättar för rektorerna. Vi samordnar även inköp av läromedel, tjänster och utbildningar. Under ett helt år fick till exempel rektorer och verksamhetschefer på förvaltningen gå utbildningen Leda digitalisering, framtagen av Skolverket. Så det är mycket utbildning för våra pedagoger!  

Wow, vilket omfattande uppdrag! Hur fungerar det rent praktiskt?  

 • Vi har en digitaliseringskommitté med en representant från varje verksamhet och jag är ordförande. Vi lyfter verksamhetens behov i forumet och sedan fattas beslut i kommittén samt i förvaltningsledningen.  

Vi går in på digitala läromedel – hur går beslutsprocessen till?   

 • När ett nytt digitalt läromedel ska köpas in testar skolan förutsättningslöst olika digitala läromedel på skolorna. Sedan utvärderar vi tjänsterna utifrån innehåll, form, interaktivitet, tillgång till support och ekonomi.  

Och ni bestämde er för bland anant NOKflex som ni använt i 1,5 år – hur kom ni fram till att NOKflex var bäst för er? 

Utifrån vår utvärdering så stod Nokflex för den bästa helheten. Tjänsten har ett bra innehåll som både är interaktivt och möjliggör för kommunikation i ämnet. Att NOKflex kunde erbjuda en god support var också en viktig faktor i valet av tjänst. 

Hur gick ni tillväga då ni skulle implementera Nokflex?  

 • När det var dags att kicka igång med NOKflex fick vi besök av Daniel Barker (tidigare läromedelsutvecklare av NOKflex på Natur & Kultur, reds anm). Han var en fantastisk lärare och inspiratör. På det sätt som han visade hur man kunde jobba tyckte jag var väldigt intressant. 

Vad är bäst med NOKflex – nämn tre saker?  

 1. Det jag tyckte var mest intressant var hur fokus låg på kommunikationen i matematik – att man kan ställa en matematisk fråga till eleverna som de enskilt ska fundera på för att sedan sätta sig i grupper och diskutera med sina klasskamrater. När de sedan diskuterade frågeställningen så blev det lättare att komma fram till rätt svar. Den biten var fantastiskt intressant att se.  
 1. Att man – förutom att räkna kapitel för kapitel – även kan låta systemet välja rätt uppgifter för varje elev, utifrån historik. På så vis anpassas uppgifterna på individnivå.  
 1. Jag tyckte även att programmeringsdelen, NOKflex Code, var bra. Det skulle kunna vara jobbigt som enskild lärare att ta tag i programmering, men eftersom man kan programmera direkt i NOKflex Code så finns det större förutsättningar att nå målen i läroplanen. 

Hej Anders! Vad gör man som utvecklingsledare egentligen?  

 • Jag och mina kollegor på bildningskontoret är en stödjande funktion till verksamheterna och fångar in deras behov. Vi ser utbildningsbehovet och håller koll på förändringar gällande digitalisering utifrån styrdokumenten, vilket underlättar för rektorerna. Vi samordnar även inköp av läromedel, tjänster och utbildningar. Under ett helt år fick till exempel rektorer och verksamhetschefer på förvaltningen gå utbildningen Leda digitalisering, framtagen av Skolverket. Så det är mycket utbildning för våra pedagoger!  

Wow, vilket omfattande uppdrag! Hur fungerar det rent praktiskt?  

 • Vi har en digitaliseringskommitté med en representant från varje verksamhet och jag är ordförande. Vi lyfter verksamhetens behov i forumet och sedan fattas beslut i kommittén samt i förvaltningsledningen.  

Vi går in på digitala läromedel – hur går beslutsprocessen till?   

 • När ett nytt digitalt läromedel ska köpas in testar skolan förutsättningslöst olika digitala läromedel på skolorna. Sedan utvärderar vi tjänsterna utifrån innehåll, form, interaktivitet, tillgång till support och ekonomi.  

Och ni bestämde er för bland anant NOKflex som ni använt i 1,5 år – hur kom ni fram till att NOKflex var bäst för er? 

Utifrån vår utvärdering så stod Nokflex för den bästa helheten. Tjänsten har ett bra innehåll som både är interaktivt och möjliggör för kommunikation i ämnet. Att NOKflex kunde erbjuda en god support var också en viktig faktor i valet av tjänst. 

Hur gick ni tillväga då ni skulle implementera Nokflex?  

 • När det var dags att kicka igång med NOKflex fick vi besök av Daniel Barker (tidigare läromedelsutvecklare av NOKflex på Natur & Kultur, reds anm). Han var en fantastisk lärare och inspiratör. På det sätt som han visade hur man kunde jobba tyckte jag var väldigt intressant. 

Vad är bäst med NOKflex – nämn tre saker?  

 1. Det jag tyckte var mest intressant var hur fokus låg på kommunikationen i matematik – att man kan ställa en matematisk fråga till eleverna som de enskilt ska fundera på för att sedan sätta sig i grupper och diskutera med sina klasskamrater. När de sedan diskuterade frågeställningen så blev det lättare att komma fram till rätt svar. Den biten var fantastiskt intressant att se.  
 1. Att man – förutom att räkna kapitel för kapitel – även kan låta systemet välja rätt uppgifter för varje elev, utifrån historik. På så vis anpassas uppgifterna på individnivå.  
 1. Jag tyckte även att programmeringsdelen, NOKflex Code, var bra. Det skulle kunna vara jobbigt som enskild lärare att ta tag i programmering, men eftersom man kan programmera direkt i NOKflex Code så finns det större förutsättningar att nå målen i läroplanen.