Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Så jobbar Anders Enströms klass med NOKflex Matematik

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Anders Enström är matematiklärare på Östra Grundskolan i Skogås. Han och klassen har använt NOKflex i undervisningen sedan en tid tillbaka. En stor fördel som han ser är att NOKflex underlättar för eleverna att arbeta individuellt. Alla behöver inte jobba med samma uppgift samtidigt. NOKflex bidrar också till en varierad undervisning. Det finns möjlighet till grupparbete, pararbete, enskilt arbete – det finns en mängd olika metoder att arbeta med.

Matematiken har blivit roligare

Elevernas arbete har ändrats sedan klassen började med NOKflex. De tycker att det är mycket roligare med matematik. Motivationen stiger när de får feedback direkt på en löst uppgift. När de svarar blir uppgiften röd eller grön, beroende på om de svarat rätt eller fel. Blir det rött får man arbeta vidare med att ta reda på varför.

Anders Enström är matematiklärare på Östra Grundskolan i Skogås. Han och klassen har använt NOKflex i undervisningen sedan en tid tillbaka. En stor fördel som han ser är att NOKflex underlättar för eleverna att arbeta individuellt. Alla behöver inte jobba med samma uppgift samtidigt. NOKflex bidrar också till en varierad undervisning. Det finns möjlighet till grupparbete, pararbete, enskilt arbete – det finns en mängd olika metoder att arbeta med.

Matematiken har blivit roligare

Elevernas arbete har ändrats sedan klassen började med NOKflex. De tycker att det är mycket roligare med matematik. Motivationen stiger när de får feedback direkt på en löst uppgift. När de svarar blir uppgiften röd eller grön, beroende på om de svarat rätt eller fel. Blir det rött får man arbeta vidare med att ta reda på varför.

Eleverna blir mer självgående och drivna och det skapar ett intresse som jag tycker har saknats i svensk skola. Det tycker jag att NOKflex har bidragit till. Anders Enström

Eleverna skriver och räknar i sina häften och Anders uppmanar dem att inte hoppa över det momentet och att inte chansa på svaren. Trots att klassen jobbar digitalt med matematiken bibehålls vikten av att skriva sina uträkningar på papper.

När eleverna behöver hjälp

NOKflex ger också möjlighet att ge eleverna hjälp på flera olika sätt. Anders Enström använder sig av en trestegsmetod för att aktivera eleverna. Den ser ut så här:

Behöver du hjälp?
1. Se filmerna i NOKflex
2. Fråga en/två kompisar
3. Fråga Anders

– Eleverna blir resurser för varandra med NOKflex, för att de har möjlighet. Läraren styr arbetet, till exempel genom en lektionsaktivitet.

I lektionsaktiviteterna ingår det att svara enskilt, men också att hjälpa andra. Att diskutera hur man har tänkt, samtala om uppgifterna och visa varandra olika lösningar är en del av arbetsgången i en lektionsaktivitet.

Anders Enström tycker att det är kul att som lärare arbeta med NOKflex.

– Jag lär mig en massa. Både av, och om, mina elever. Det tycker jag är jätteviktigt.

 

Fler röster om NOKflex

Eleverna skriver och räknar i sina häften och Anders uppmanar dem att inte hoppa över det momentet och att inte chansa på svaren. Trots att klassen jobbar digitalt med matematiken bibehålls vikten av att skriva sina uträkningar på papper.

När eleverna behöver hjälp

NOKflex ger också möjlighet att ge eleverna hjälp på flera olika sätt. Anders Enström använder sig av en trestegsmetod för att aktivera eleverna. Den ser ut så här:

Behöver du hjälp?
1. Se filmerna i NOKflex
2. Fråga en/två kompisar
3. Fråga Anders

– Eleverna blir resurser för varandra med NOKflex, för att de har möjlighet. Läraren styr arbetet, till exempel genom en lektionsaktivitet.

I lektionsaktiviteterna ingår det att svara enskilt, men också att hjälpa andra. Att diskutera hur man har tänkt, samtala om uppgifterna och visa varandra olika lösningar är en del av arbetsgången i en lektionsaktivitet.

Anders Enström tycker att det är kul att som lärare arbeta med NOKflex.

– Jag lär mig en massa. Både av, och om, mina elever. Det tycker jag är jätteviktigt.

 

Fler röster om NOKflex

Flera av mina elever har upplevt att matten har blivit roligare när de får respons på varje uppgift de har löst. Det gäller framför allt de elever som har svårt för matte i vanliga fall. Lärare som har testat NOKflex med sina elever

"NOKflex är självinstruerande och jag kan lättare dela på en klass. Därmed hinner jag hjälpa dem som mest behöver det."

"Jag kan lättare individanpassa undervisningen och eleverna kan arbeta i sin takt. Jag får bättre överblick över hur det går för eleverna jämfört med om de arbetar i en bok."

Var har NOKflex varit dom första 33 åren i min mattelärargärning? Enkelheten i att lyfta lösningar i problemlösningen är ju helt strålande. Jag har inte riktigt trott på problembaserat lärande förrän nu. Håkan Johansson, lärare i MA och FY på Tenhults naturbruksgymnasium