Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

NOKflex Matematik – undervisning, lärande, bedömning

I NOKflex finns bland annat innehåll från flera av Natur & Kulturs beprövade läromedel: Matematik 5000, Matematik 5000+ och Vektor Matematik 7–9. Vi uppdaterar plattformen löpande. 

Att närma sig ett nytt digitalt läromedel kan förslagsvis göras i tre steg. Självklart har du alltid möjligheten att prova gratis i minst 30 dagar. Har du ett lärarkonto hos oss kan du själv ladda ner en testlicens, här kan du läsa mer om Prova gratis.

Så här rekommenderar vi att ni går tillväga.

1. Bekanta er med det digitala

I NOKflex finns alla fördelar du kan vänta dig av ett innovativt digitalt läromedel. Men börja från början – visa eleverna var de hittar teori och uppgifter. Låt dem bekanta sig med att arbeta i ett digitalt format.

Hämta lärarhandledning för steg 1

I NOKflex finns bland annat innehåll från flera av Natur & Kulturs beprövade läromedel: Matematik 5000, Matematik 5000+ och Vektor Matematik 7–9. Vi uppdaterar plattformen löpande. 

Att närma sig ett nytt digitalt läromedel kan förslagsvis göras i tre steg. Självklart har du alltid möjligheten att prova gratis i minst 30 dagar. Har du ett lärarkonto hos oss kan du själv ladda ner en testlicens, här kan du läsa mer om Prova gratis.

Så här rekommenderar vi att ni går tillväga.

1. Bekanta er med det digitala

I NOKflex finns alla fördelar du kan vänta dig av ett innovativt digitalt läromedel. Men börja från början – visa eleverna var de hittar teori och uppgifter. Låt dem bekanta sig med att arbeta i ett digitalt format.

Hämta lärarhandledning för steg 1

2. Undersök verktygen för formativ bedömning

NOKflex består av en lärardel och en elevdel. I NOKflex Lärare får du tillgång till funktioner som kan användas för en formativ undervisning. Statistik visar hur det går och digitala verktyg gör det möjligt att ge eleverna enskild feedback och att skicka ut diagnoser.

Hämta lärarhandledning för steg 2

2. Undersök verktygen för formativ bedömning

NOKflex består av en lärardel och en elevdel. I NOKflex Lärare får du tillgång till funktioner som kan användas för en formativ undervisning. Statistik visar hur det går och digitala verktyg gör det möjligt att ge eleverna enskild feedback och att skicka ut diagnoser.

Hämta lärarhandledning för steg 2

3. Undervisa med fokus på begrepp och problemlösning

Testa NOKflex hela potential med lektionsaktiviteterna. De kan närmast beskrivas som en lärarhandledning 2.0 och är den delen av NOKflex där läraren får ett digitalt stöd för att leda samtal och samarbete kring matematikens begrepp och matematisk problemlösning.

Hämta lärarhandledning för steg 3

3. Undervisa med fokus på begrepp och problemlösning

Testa NOKflex hela potential med lektionsaktiviteterna. De kan närmast beskrivas som en lärarhandledning 2.0 och är den delen av NOKflex där läraren får ett digitalt stöd för att leda samtal och samarbete kring matematikens begrepp och matematisk problemlösning.

Hämta lärarhandledning för steg 3