Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

NOKflex

NOKflex Matematik och Code ger dig kvalitetssäkrade matematikläromedel i digitalt format. Läraren får stöd att undervisa så att eleverna kan utveckla de matematiska förmågorna.

NOKflex Matematik - ett digitalt läromedel för undervisning, lärande, bedömning

NOKflex är ett digitalt läromedel i matematik som ger läraren stöd att undervisa så att eleverna kan utveckla de matematiska förmågorna. 

Det här är NOKflex i korthet:

NOKflex för dig

Med NOKflex Lärare kan du leda och följa varje elevs lärande och utveckling. NOKflex lärare ger dig:
• diagnosverktyg
• möjlighet att ta emot elevers lösningsförslag för godkännande
• verktyg för att variera undervisningen
• statistik som ger en visuell överblick över elevernas arbetsinsats och fokus
• tillgång till NOKflex Code - programmering i matematik.

NOKflex för eleven

NOKflex Elev ger eleven:
• kvalitetssäkrad teori, övningar på elevens nivå och ett heltäckande innehåll
• direkt återkoppling och hjälp som ledtrådar och filmade genomgångar
• motivationshöjande spelmoment och möjlighet att anpassa frågor efter intresse


En NOKflex-lärare berättar

Cecilia Redner är matematiklärare och använder NOKflex med sin högstadieklass. Här berättar hon hur tankarna gått när hon och klassen bestämt sig för vilket digitalt läromedel de ville arbeta med och hur de arbetar med NOKflex.


Programmera i matematik med NOKflex Code

Har du testat programmering i matematik? Med NOKflex Code får du ett heldigitalt läromedel med inbyggd programmeringsmiljö. Inga förkunskaper behövs.

Kom igång med NOKflex i tre steg

Ladda ner foldern som visar hur du kommer igång med NOKflex och ger förslag på ett smidigt sätt att arbeta med läromedlet.

Ladda ner

Tips på lärarhandledning

Så här kan du arbeta med NOKflex