Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Matematik 5000+

Ett strukturerat matematikläromedel för en varierad undervisning

Matematik 5000+

Nya Matematik 5000+ erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. I kombination med en tydlig progression får eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik. Med Matematik 5000+ får ni ett läromedel som fungerar i klassrummet, anpassat för de nya ämnesplanerna 2021.

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller nyheter som:
• Fler utmanande uppgifter på alla nivåer.
• Större fokus på digitala verktyg i teori, uppgifte och aktiviteter.
• Varje uppgift har en markering om den ska lösas med eller utan digitala verktyg.
• Programanpassade aktiviteter och teman.
• Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer.
• Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar.

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserade lärarhandledningar
Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel ledtrådar och lösningar.

Nya Matematik 5000+ erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. I kombination med en tydlig progression får eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik. Med Matematik 5000+ får ni ett läromedel som fungerar i klassrummet, anpassat för de nya ämnesplanerna 2021.

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller nyheter som:
• Fler utmanande uppgifter på alla nivåer.
• Större fokus på digitala verktyg i teori, uppgifte och aktiviteter.
• Varje uppgift har en markering om den ska lösas med eller utan digitala verktyg.
• Programanpassade aktiviteter och teman.
• Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer.
• Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar.

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserade lärarhandledningar
Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel ledtrådar och lösningar.

Kommande titlar i serien

Kurs 1c, 2c, 3c och 4 anpassas till de reviderade ämnesplanerna som träder i kraft sommaren 2021.

För de övriga kurserna i serien Matematik 5000+ är utgivningsplanen följande:
* Kurs 1b, 1c och 3c - juni 2021
* Kurs 1a gul och 1a röd – augusti 2021
* Kurs 1vux, 2b och 2c– januari 2022
* Kurs 2a, 2vux och 5 – augusti 2022
* Kurs 3b och 3vux – januari 2023

Kommande titlar i serien

Kurs 1c, 2c, 3c och 4 anpassas till de reviderade ämnesplanerna som träder i kraft sommaren 2021.

För de övriga kurserna i serien Matematik 5000+ är utgivningsplanen följande:
* Kurs 1b, 1c och 3c - juni 2021
* Kurs 1a gul och 1a röd – augusti 2021
* Kurs 1vux, 2b och 2c– januari 2022
* Kurs 2a, 2vux och 5 – augusti 2022
* Kurs 3b och 3vux – januari 2023

Film om ändringarna i ämnesplanerna (11 min)

Vill du bläddra i den reviderade serien?

Beställ ett utvärderingsexemplar!

Digitalbok

Digitalböckerna är de tryckta läroböckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor.

Lärarhandledning

Lärarhandledningarna är webbaserad och innehåller bland annat kopieringsunderlag med extra färdighetsträning, kommentarer och svar till aktiviteterna, prov med bedömningsstöd och en digitalbok. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Applikationer och länkar

Applikation för aktiviteten Tangens för en vinkel (kurs 1c, s 210) hittar du här.
Applikation för aktiviteten Randvinklar (kurs 2c, s 175) hittar du här.
Länk till Tillväxtkurvor (kurs 2c, s 243) hittar du här.
Applikation för aktiviteten Talet e (kurs 3c, s 112 & kurs 3c Basåret, s 230) hittar du här
Applikation för aktiviteten Kurvan y = Asin k(x + v) + B (kurs 4, s 46) hittar du här.

Digitalbok

Digitalböckerna är de tryckta läroböckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor.

Lärarhandledning

Lärarhandledningarna är webbaserad och innehåller bland annat kopieringsunderlag med extra färdighetsträning, kommentarer och svar till aktiviteterna, prov med bedömningsstöd och en digitalbok. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Applikationer och länkar

Applikation för aktiviteten Tangens för en vinkel (kurs 1c, s 210) hittar du här.
Applikation för aktiviteten Randvinklar (kurs 2c, s 175) hittar du här.
Länk till Tillväxtkurvor (kurs 2c, s 243) hittar du här.
Applikation för aktiviteten Talet e (kurs 3c, s 112 & kurs 3c Basåret, s 230) hittar du här
Applikation för aktiviteten Kurvan y = Asin k(x + v) + B (kurs 4, s 46) hittar du här.

Beställ en affisch med kursöversikt!