Det går för närvarande inte att handla produkter pga. ett planerat driftunderhåll. Vi öppnar e-handeln så fort underhållet är klart och tackar för ditt tålamod!
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fördel

Fördel är ett basläromedel för nyanlända barn och ungdomar på mellanstadiet och högstadiet.

Nyanlända elever i den svenska skolan behöver få möjlighet att kunskapsmässigt komma ikapp sina jämnåriga kamrater så snabbt som möjligt. För att lyckas med detta behöver de arbeta med språket på flera olika nivåer samtidigt; de behöver utveckla basen och utbyggnaden av språket parallellt. Fördel är ett läromedel i svenska som andraspråk som ger eleven den möjligheten.

Åk 4-6
Fördel Start åk 4-6
Fördel Läs och förstå åk 4-6
Fördel sva för nyanlända åk 4-6 Textbok
Fördel sva för nyanlända åk 4-6 Övningsbok
Fördel sva för nyanlända åk 4-6 Lärarhandledning Webb
Fördel Start åk 4-6
Sandra Fahlgren, Pia Fahlgren, Agneta Lundgren, Micaela Favilla
Fördel Start är en ny bok i Fördel-serien. Den här nya boken ger nyanlända elever möjlighet att bygga upp sitt basordförråd på svenska.
Utkom 28 jan 2022
ISBN 9789127461031
Fördel Läs och förstå åk 4-6
Katarina von Bredow, Kerstin Lundberg Hahn, Pär Sahlin, Sara Persson, Niklas Krog
Fördel Läs och förstå består av åtta specialskrivna berättande texter med tillhörande uppgifter. Texterna handlar om barn i mellanstadieåldern och tar upp teman som vänskap och mod. Passar elever…
Utkom 2 nov 2018
ISBN 9789127454569
Fördel sva för nyanlända åk 4-6 Textbok
Pär Sahlin, Helga Stensson
Fördel textbok 4-6 består av nio kapitel där eleverna får följa en grupp elever i Solbyskolan. Kapiteltexterna anknyter till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige. Varje kapitel innehåller:…
Utkom 4 aug 2016
ISBN 9789127439603
Fördel sva för nyanlända åk 4-6 Övningsbok
Pär Sahlin, Helga Stensson
Fördel Övningsbok 4–6 innehåller uppgifter som skapar förförståelse inför arbetet med varje kapitel. Här finns också uppgifter som tränar läsförståelse samt ord och…
Utkom 26 sep 2016
ISBN 9789127439610
Fördel sva för nyanlända åk 4-6 Lärarhandledning Webb
Pär Sahlin, Helga Stensson
Fördel Lärarhandledning 4-6 säljs som nedladdningsbar pdf. Den innehåller förslag på hur man kan arbeta kapitel för kapitel, kopieringsunderlag samt ljudfilerna till alla texter och hörövningar i…
Utkom 13 dec 2016
ISBN 9789127447417
Åk 7-9
Fördel Start åk 7–9
Fördel Läs åk 7-9
Fördel sva för nyanlända åk 7-9 Textbok 1
Fördel sva för nyanlända åk 7-9 Textbok 2
Fördel sva för nyanlända åk 7-9 Övningsbok 1
Fördel sva för nyanlända åk 7-9 Övningsbok 2
Fördel Start åk 7–9
Maria Ramsby Guillemain, Carina Ståhlberg
Fördel Start är en ny komponent i serien Fördel. Det är en bildordbok med övningar som eleven kan arbeta med på egen hand.
Utkom 30 jun 2021
ISBN 9789127458635
Fördel Läs åk 7-9
Joel Berglund, Emma Frey-Skøtt, Pär Sahlin, Josefin Schygge
En bok med åtta specialskrivna skönlitterära texter för nyanlända ungdomar. Tar upp teman som kärlek, vänskap och mod.
Utkom 2 jun 2016
ISBN 9789127446816
Fördel sva för nyanlända åk 7-9 Textbok 1
Ulrika Dahl, Maria Ramsby Guillemain, Jenny Svensson, Monica Gudomlund, Anna Kaya
Fördel Textbok 1 består av tio tematiska kapitel som inleds med en introduktionsbild för eleverna att samlas kring – oavsett språknivå. Varje kapitel innehåller också en språkträningsdel,…
Utkom 14 okt 2011
ISBN 9789127421837
Fördel sva för nyanlända åk 7-9 Textbok 2
Ulrika Dahl, Maria Ramsby Guillemain, Jenny Svensson, Monica Gudomlund, Anna Kaya
Fördel Textbok 2 består av tio tematiska kapitel som inleds med en introduktionsbild för eleverna att samlas kring – oavsett språknivå. Varje kapitel innehåller också en språkträningsdel,…
Utkom 15 feb 2013
ISBN 9789127422308
Fördel sva för nyanlända åk 7-9 Övningsbok 1
Ulrika Dahl, Maria Ramsby Guillemain, Jenny Svensson, Monica Gudomlund, Anna Kaya
Fördel Övningsbok 1 innehåller uppgifter som tränar ord och fraser samt elevens eget skrivande. Här finns även hörövningar och grammatiska moment. Fördel 1 passar för nybörjare i svenska…
Utkom 9 jan 2012
ISBN 9789127421844
Fördel sva för nyanlända åk 7-9 Övningsbok 2
Ulrika Dahl, Maria Ramsby Guillemain, Jenny Svensson, Monica Gudomlund, Anna Kaya
Fördel Övningsbok  2 innehåller uppgifter som tränar ord och fraser samt elevens eget skrivande. Här finns även hörövningar och grammatiska moment. Fördel 2 vänder sig till elever på…
Utkom 8 aug 2013
ISBN 9789127422315