Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Förskolan

Bredda, lyft och fortbilda förskolan: nu till ett bra erbjudande!

Köp 5 av samma titel, betala för 4. Köp via nok.se, Läromedia eller GR Utbildning. Ange kod NOKförskola20 i kassan.

Köp 5 av samma titel, betala för 4. Köp via nok.se, Läromedia eller GR Utbildning. Ange kod NOKförskola20 i kassan.

Förskoleserien Boksamtal med bilderböcker Förskoleserien Boksamtal med bilderböcker
Förskoleserien Boksamtal med bilderböcker

Förskoleserien Boksamtal med bilderböcker

ISBN 9789127443075
Utkom 9 augusti 2017

Boken ger inspiration och förslag på hur du kan läsa och leda ett samtal med din barngrupp utifrån en bilderbok. I boken finns både tips för hur du lägger upp boksamtalet och exempel på boksamtal…

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.
Förskoleserien Den livsviktiga leken Förskoleserien Den livsviktiga leken
Förskoleserien Den livsviktiga leken

Förskoleserien Den livsviktiga leken

ISBN 9789127454378
Utkom 18 september 2019

Leken tar nu äntligen plats i förskolans läroplan och det med rätta! Ett barn som tillåts leka skaffar sig kunskaper och insikter som inte går att läsa sig till. För barn är leken livsviktig!

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.
Förskoleserien Utmana de yngsta - upptäck, undersök och utforska Förskoleserien Utmana de yngsta - upptäck, undersök och utforska
Förskoleserien Utmana de yngsta - upptäck, undersök och utforska

Förskoleserien Utmana de yngsta - upptäck, undersök och utforska

ISBN 9789127445543
Utkom 18 oktober 2018

Boken utgår ifrån förskolans yngsta barn och deras behov av att få delta i en verksamhet fylld med saker att upptäcka, undersöka och utforska. 

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.
Förskoleserien Empatiskt ledarskap - Samspel i barngruppen Förskoleserien Empatiskt ledarskap - Samspel i barngruppen
Förskoleserien Empatiskt ledarskap - Samspel i barngruppen

Förskoleserien Empatiskt ledarskap - Samspel i barngruppen

ISBN 9789127451094
Utkom 30 oktober 2017

Vad är utmärkande för ett empatiskt ledarskap? Det får du svar på i den här boken, som bland annat ger verktyg för pedagogens förhållningssätt till konflikter, till barns gränser, behov och…

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.
Förskoleserien En digitalare förskola Förskoleserien En digitalare förskola
Förskoleserien En digitalare förskola

Förskoleserien En digitalare förskola

ISBN 9789127454200
Utkom 23 januari 2019

Nu när digital kompetens har blivit ett uttalat uppdrag för förskolan, är det inte längre en fråga huruvida digitala verktyg ska användas utan istället hur. Hur ska vi tolka det nya uppdraget – vad…

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.
Förskoleserien En likvärdig förskola Förskoleserien En likvärdig förskola
Förskoleserien En likvärdig förskola

Förskoleserien En likvärdig förskola

ISBN 9789127454118
Utkom 18 april 2019

Likvärdighet – vad är det och vad innebär det för barnen? Vilka komponenter bör finnas i förskolan för att vi ska ha förutsättningar att skapa likvärdighet?

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.
Förskoleserien Pedagogisk dokumentation andra upplagan Förskoleserien Pedagogisk dokumentation andra upplagan
Förskoleserien Pedagogisk dokumentation andra upplagan

Förskoleserien Pedagogisk dokumentation andra upplagan

ISBN 9789127458185
Utkom 24 januari 2020

Vad är pedagogisk dokumentation och hur kan man använda sig av pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten tillsammans med barnen?

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.
Förskoleserien Systematiskt kvalitetsarbete - på alla nivåer Förskoleserien Systematiskt kvalitetsarbete - på alla nivåer
Förskoleserien Systematiskt kvalitetsarbete - på alla nivåer

Förskoleserien Systematiskt kvalitetsarbete - på alla nivåer

ISBN 9789127451414
Utkom 17 augusti 2018

Hur kan vi synliggöra och säkerställa den kvalitet som uppstår i det vardagliga mötet på förskolan? 

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.