En digitalare förskola

Förskolan Lärarlitteratur

Nu när digital kompetens har blivit ett uttalat uppdrag för förskolan, är det inte längre en fråga huruvida digitala verktyg ska användas utan istället hur. Hur ska vi tolka det nya uppdraget – vad är digital kompetens ur ett förskoleperspektiv?


Tryckta läromedel

Förskoleserien En digitalare förskola Förskoleserien En digitalare förskola
Förskoleserien En digitalare förskola
Utgivningsdatum 2019-01-23
116 Sidor
ISBN 9789127454200
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

En digitalare förskola

Om En digitalare förskola

I boken finns exempel och tips på olika sätt att arbeta med digitala verktyg, både ur ett praktiskt och ett pedagogiskt perspektiv.

Du får inspiration kring hur du stöttar barnen att bli delaktiga och aktiva producenter, hur du kan skapa stimulerande digitala lärmiljöer och tänka inför användning av nya appar. Boken tar även upp programmering och datalogiskt tänkande samt medie- och informationskunnighet.

I boken finns frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget.