Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läromedel i svenska för åk 1-3

Här kan du ta del av Natur & Kulturs breda utbud av läromedel i svenska för årskurs 1-3. Bland annat läromedelsserien ABC-klubben som innehåller berättelser med olika svårighetsgrader, och Klara svenskan som hjälper eleverna att bli kreativa och självständiga i sin läsning. I dessa läromedel ingår såväl tryckt som digitalt material.

Om serien Klara svenskan

Klara svenskan på lågstadiet finns för årskurs 1, 2 och 3. Läromedlet innehåller tre huvudkomponenter per årskurs: de två elevböckerna Tala, Läsa, Skriva och Språkläran, samt en lärarhandledning med tillhörande lärarwebb. Till Språkläran finns det även ett separat kopieringsunderlag. De finns också digitala elevövningar som ligger gratis under extramaterial på nok.se.

Klara svenskan är ett gediget komplement till den läslära som dina elever arbetar med för tillfället. Med Klara svenskan får du ett överskådligt material som hjälper dina elever att bli kreativa och självständiga i sin läsning, sitt skrivande och samtalande runt olika texttyper.

ABC-klubben – en magisk läsupplevelse i Fk–åk 3

ABC-klubben står på en solid vetenskaplig grund. Professor Ingvar Lundberg, som är medförfattare till lärarhandledningen för åk 1, ägnade sin forskartid åt att ta reda på vilka kognitiva, sociala och språkliga förutsättningar som behövs för en god läsutveckling. I åk 2 och 3 medverkar Barbro Westlund som har ägnat sin forskning åt läsförståelsestrategier.

Klassrumsbeprövad metodik

ABC-klubbens arbetsböcker och lärarhandledningar är skrivna av verksamma pedagoger med lång yrkeserfarenhet och är också utprövade av klasser och lärare runt om i Sverige.

Inspiration och motivation

För att lära sig läsa krävs motivation. Det får man med ABC-klubben! Berättelserna i läseböckerna är skrivna av författaren Mats Wänblad, som har lång erfarenhet av vad eleverna ”går igång” på.

Om serien Klara svenskan

Klara svenskan på lågstadiet finns för årskurs 1, 2 och 3. Läromedlet innehåller tre huvudkomponenter per årskurs: de två elevböckerna Tala, Läsa, Skriva och Språkläran, samt en lärarhandledning med tillhörande lärarwebb. Till Språkläran finns det även ett separat kopieringsunderlag. De finns också digitala elevövningar som ligger gratis under extramaterial på nok.se.

Klara svenskan är ett gediget komplement till den läslära som dina elever arbetar med för tillfället. Med Klara svenskan får du ett överskådligt material som hjälper dina elever att bli kreativa och självständiga i sin läsning, sitt skrivande och samtalande runt olika texttyper.

ABC-klubben – en magisk läsupplevelse i Fk–åk 3

ABC-klubben står på en solid vetenskaplig grund. Professor Ingvar Lundberg, som är medförfattare till lärarhandledningen för åk 1, ägnade sin forskartid åt att ta reda på vilka kognitiva, sociala och språkliga förutsättningar som behövs för en god läsutveckling. I åk 2 och 3 medverkar Barbro Westlund som har ägnat sin forskning åt läsförståelsestrategier.

Klassrumsbeprövad metodik

ABC-klubbens arbetsböcker och lärarhandledningar är skrivna av verksamma pedagoger med lång yrkeserfarenhet och är också utprövade av klasser och lärare runt om i Sverige.

Inspiration och motivation

För att lära sig läsa krävs motivation. Det får man med ABC-klubben! Berättelserna i läseböckerna är skrivna av författaren Mats Wänblad, som har lång erfarenhet av vad eleverna ”går igång” på.