Utveckla samarbetet mellan hem och skola

Ingår i serien Lärpocket

Lärarlitteratur Övriga ämnen

En positiv relation mellan hem och skola underlättar elevens möjligheter att nå goda resultat. I boken delar författaren med sig av sina erfarenheter och ger konkreta förslag på hur du får till ett bra samarbete med elevernas vårdnadshavare.


Tryckta läromedel

Lärpocket Utveckla samarbetet mellan hem och skola Lärpocket Utveckla samarbetet mellan hem och skola
Lärpocket Utveckla samarbetet mellan hem och skola
Utgivningsdatum 2017-09-25
80 Sidor
ISBN 9789127449398
Häftad

Om Utveckla samarbetet mellan hem och skola

I boken delar författaren med sig av sina erfarenheter och ger konkreta förslag på hur du får en bra och professionell relation till elevernas vårdnadshavare. 

Ur innehållet

* Vad är viktigast när jag får en ny grupp elever?
* Hur genomför jag ett bra föräldrarmöte?
* Vilka rutiner kan förenkla kontakten?
* Hur hanterar jag konflikter?
* Skolans rutiner för elevvård

Författaren Heléne Wallerstedt är lärare och har varit skolledare i många år. 

Utveckla samarbetet mellan hem och skola ingår i serien Lärpocket