Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tänk om du har svårt att koncentrera dig på instruktionerna eller inte förstår lekarna? För många barn och ungdomar kan vardagliga situationer skapa stress och oro. Ofta helt i onödan!

De praktiska handböckerna i denna serie visar hur tydliggörande pedagogik kan göra vardagliga moment begripliga, hanterbara och meningsfulla för barn och unga. Med enkla tekniker som visuella stöd, scheman och tydliga instruktioner kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor och anpassa undervisningen och miljön. Böckerna inom Tydliggörande pedagogikserien vänder sig till er som vill dra nytta av varje individs styrkor och utveckla miljön så att den blir tillgänglig för alla.

Läs mer om den bok som passar ditt fokus bäst!