God skrivutveckling

Kartläggning och undervisning

Lärarlitteratur Svenska
1-3 4-6

God skrivutveckling kan du som pedagog följa och hjälpa varje barn vidare i skrivutvecklingen på ett individuellt plan. Boken omfattar skrivutvecklingens olika dimensioner och visar olika utvecklingsstegar för att uppnå god skrivförmåga.


Tryckta läromedel

God skrivutveckling - kartläggning och undervisning God skrivutveckling - kartläggning och undervisning
God skrivutveckling - kartläggning och undervisning
Utgivningsdatum 2010-06-01
112 Sidor
ISBN 9789127412583
Häftad
Provläs
God skrivutveckling i praktiken God skrivutveckling i praktiken
God skrivutveckling i praktiken
Utgivningsdatum 2015-01-31
110 Sidor
ISBN 9789127435964
Specialbindning
Provläs
God skrivutveckling Studiehandledning God skrivutveckling Studiehandledning
God skrivutveckling Studiehandledning
Utgivningsdatum 2009-06-02
24 Sidor
ISBN 9789127414709
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

God skrivutveckling

Om God skrivutveckling

Här får du det redskap som gör det möjligt för dig att följa varje barns skrivutveckling och individuellt hjälpa varje barn vidare.

Liksom i God läsutveckling, anges här fem separata utvecklingsstegar för eleven att klättra på för att uppnå god skrivförmåga. Genom att skalstegen är åskådligt beskrivna med exempel, underlättar det för läraren att avgöra hur långt eleven hunnit i de olika utvecklingsdimensionerna.

Beskrivningen innefattar skrivutvecklingens olika dimensioner:
* Stavning
* Meningsbyggnad och textform
* Funktionell skrivning
* Skapande skrivning
* Intresse och motivation för skrivning

Till boken finns en studiehandledning tänkt för studiecirklar om fem träffar.

God skrivutveckling i praktiken

God skrivutveckling i praktiken är direkt kopplad till grundboken God skrivutveckling. I boken finns metodiska tips, övningar och kopieringsunderlag överskådligt samlade steg för steg inom dimensionerna Stavning, Meningsbyggnad och textform, Funktionell skrivning och Skapande skrivning. För att belysa de olika faserna i skrivutvecklingen finns även autentiska elevtexter.

Digitala skrivutvecklingsscheman

För att underlätta administrationen vid kartläggningarna finns digitala versioner av ”Elevens skrivutveckling” och ”Min skrivutveckling”. De digitala utvecklingsschemana fyller du i vid kartläggningstillfällena och sparar i din egen dator för att sedan kunna öppna dem igen vid nästa kartläggningstillfälle. Sidan kan skrivas ut t.ex. inför utvecklingssamtal. Inloggningsuppgifter får du i boken God skrivutveckling.

Är du intresserad av fortbildning i skrivutveckling? Kontakta Natur & Kultur på info@nok.se.

När Ingvar Lundberg inte längre finns i livet bär den svenska lärarkåren och den svenska lärarutbildningen ett än större ansvar för att Ingvar Lundbergs forskningsrön och hans engagemang för barns språkutveckling skall komma såväl elever som blivande lärare till del. Jan Hansson, Chef för Svenska barnboksinstitutet