God skrivutveckling

Kartläggning och undervisning

God skrivutveckling kan du som pedagog följa och hjälpa varje barn vidare i skrivutvecklingen på ett individuellt plan. Boken omfattar skrivutvecklingens olika dimensioner och visar olika utvecklingsstegar för att uppnå god skrivförmåga.

Tryckta läromedel

God skrivutveckling Studiehandledning
Utgiven: 2009-06-02
24 Sidor
ISBN 9789127414709
Häftad
75 kr
Provläs
God skrivutveckling - kartläggning och undervisning
Utgiven: 2010-06-01
112 Sidor
ISBN 9789127412583
Häftad
289 kr
Provläs
God skrivutveckling i praktiken
Utgiven: 2015-01-31
110 Sidor
ISBN 9789127435964
Specialbindning
289 kr
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

God skrivutveckling

Om God skrivutveckling

Här får du det redskap som gör det möjligt för dig att följa varje barns skrivutveckling och individuellt hjälpa varje barn vidare.

Liksom i God läsutveckling, anges här fem separata utvecklingsstegar för eleven att klättra på för att uppnå god skrivförmåga. Genom att skalstegen är åskådligt beskrivna med exempel, underlättar det för läraren att avgöra hur långt eleven hunnit i de olika utvecklingsdimensionerna.

Beskrivningen innefattar skrivutvecklingens olika dimensioner:
* Stavning
* Meningsbyggnad och textform
* Funktionell skrivning
* Skapande skrivning
* Intresse och motivation för skrivning

Till boken finns en studiehandledning tänkt för studiecirklar om fem träffar.

God skrivutveckling i praktiken

God skrivutveckling i praktiken är direkt kopplad till grundboken God skrivutveckling. I boken finns metodiska tips, övningar och kopieringsunderlag överskådligt samlade steg för steg inom dimensionerna Stavning, Meningsbyggnad och textform, Funktionell skrivning och Skapande skrivning. För att belysa de olika faserna i skrivutvecklingen finns även autentiska elevtexter.

Är du intresserad av fortbildning i skrivutveckling? Kontakta Natur & Kultur på info@nok.se.

När Ingvar Lundberg inte längre finns i livet bär den svenska lärarkåren och den svenska lärarutbildningen ett än större ansvar för att Ingvar Lundbergs forskningsrön och hans engagemang för barns språkutveckling skall komma såväl elever som blivande lärare till del. Jan Hansson, Chef för Svenska barnboksinstitutet