Yvonne Wengström

Yvonne Wengström är leg. sjuksköterska och professor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.