Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Robyn D. Walser

Robyn D. Walser, fil.dr, är medansvarig för Bay Area Trauma Recovery Clinic, psykolog vid National Center for PTSD Dissemination and Training Division, samt lektor på institutionen för psykologi vid University of California, Berkeley. Som klinisk psykolog genomför hon regelbundet
internationella föreläsningar, handleder och arbetar kliniskt. Walser utvecklar innovativa sätt att överföra vetenskap till klinisk praktik, med fokus på att sprida uppdaterad kunskap och behandlingsmetoder.

ACT från hjärtat

Det finns många böcker som beskriver teorin såväl som den praktiska tillämpningen av ACT. Däremot finns det få böcker som på ett träffande och belysande sätt fångar det terapeutiska förhållningssätt som genomsyrar metoden. I ACT från hjärtat fyller Robyn Walser denna lucka.

Läs mer