Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Pernilla Wåhlin Norén

Pernilla Wåhlin Norén är arkitekt med slöjden som ingång i yrket. Född och uppvuxen på ett berg i skogen i Dalarna har hon slöjdat hela livet med en hantverkande släkt bakom sig. Pernilla har ritat hus och undervisat som lärare på Arkitekturskolan. Just nu arbetar hon som stadsarkitekt och är ordförande i Borlänge hemslöjdsförening, ledamot i Dalarnas hemslöjdsförbund och i Svensk Form Dalarna.

Skogen & slöjden

Träd, sly, gräs, blad, bark, mossor, blommor och lavar. Med skogen som ingrediens lär du dig olika metoder och tekniker för att slöjda. Boken innehåller instruktioner till 44 hantverksprojekt för ökad skogskunskap

Läs mer