Mattias Wihlborg

Teamutveckling

Syftet med team är att lösa problem tillsammans. Vilka processer sätts igång då och vilka vägval ställs vi inför? Har teamets medlemmar samma mål eller olika? Vad är egentligen utveckling av teamarbete och hur sker den utvecklingen?

Mer info