Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Johannes Westberg

Johannes Westberg är docent i historia och professor i utbildningens historia och filosofi vid universitetet i Groningen, Nederländerna. Han har forskat kring folkundervisningens expansion under 1800-talet och början av 1900-talet, främst kring skolfinansieringens, skolhusens och lärarnas sociala och ekonomiska historia. För närvarande leder han PEDASK: forskarskolan i tillämpad utbildningshistoria.

Lärarliv i historien

Hur var det att vara lärare förr jämfört med nu? Vilka valde att bli lärare och vilka förutsättningar hade de? I den här boken får vi följa fjorton lärarliv och det arbete som genomförts på landets alla folkskolor, från 1800-talet och in i 1900-talet.

Läs mer