Daniel T. Willingham

Daniel T. Willingham är professor i kognitiv psykologi och forskar kring lärande och minne. Han är en internationellt etablerad föreläsare och författare till flera böcker, bland annat Varför gillar elever inte skolan (Natur & Kultur 2018)