Bodil Wennberg

Bodil Wennberg är legitimerad psykolog har bland annat introducerat EQ, emotionell intelligens, i Sverige med boken Känslans makt. Hon har även mycket erfarenhet inom ledarskapsutveckling och idag driver hon företag som konsult inom EQ.

Läs mer om Bodil Wennberg och EQ på hennes egen webbplats.

Makt, känslor och ledarskap i klassrummet

Dagens lärare står inför stora utmaningar. Sjukskrivningstalen bland lärare är höga, och i massmedia kan man ofta läsa att barn idag är stressade. Både barn och vuxna talar om bristen på arbetsro och att skolmiljön är stökigare än de själva önskar.


Vilka verktyg har den enskilda läraren för att hantera dessa problem? I Makt, känslor och ledarskap i klassrummet. Hur EQ kan ge arbetsro i skolan...

Läs mer