Anna-Karin Waldemarson

Anna-Karin Waldemarson är adjunkt vid Högskolan i Skövde med inriktning mot pedagogik i arbetslivet och har omfattande erfarenhet av utbildningar i kommunikation.

Människor emellan

Varför tycker vi direkt om vissa personer? Kan man avslöja en lögnare? Varför blossar kommentarsstormar upp så snabbt i sociala medier? Stör eller underlättar känslor människors tänkande?


Ett grundläggande fokus i den här boken är hur vi tolkar och reagerar på det som händer i ett samspel människor emellan. De teman författarna behandlar är bland annat


• förutsättningar för en god kommunikat...
Läs mer