Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Heidi Wåxberg

Heidi Wåxberg är gymnasielärare och specialpedagog. Idag arbetar hon som samordnare av pedagogiskt stöd på högskolan. Genom personliga band har Heidi följt det pedagogiska stödet från förskola till gymnasiet och hon är engagerad i frågor som berör tillgänglig lärmiljö och arbetsmiljö.

Författaren erbjuder handledning, både individuell och i grupp samt föreläsningar inom: Studiestrategier och Tillgänglig arbetsmiljö | studiemiljö för personer med NPF diagnoser. Boka föreläsning/kontakt: specialpedagoghogskolan@gmail.com
Instagram: Specialpedagoghogskolan och Egnastartegier

Titlar av Heidi Wåxberg