Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kristofer Vernmark

Kristofer Vernmark är leg. psykolog, verksam vid Psykologpartners med ansvar för utveckling och implementering av internetbehandling. Han har medverkat i flera forskningsprojekt samt infört internetbehandling i bland annat primärvård, psykiatri och företagshälsovård.

Kristofer Vernmark föreläser inom Digital psykologi | Internetbehandling | IKBT
Boka föreläsning/kontakt: kristofer.vernmark@psykologpartners.se

Internetbehandling med KBT

Internetbaserad KBT ger tillgång till fungerande behandling för psykisk ohälsa på patientens villkor. Metoden har utvecklats i snabb takt genom utbredda forskningsinsatser, där Sverige kan betraktas som världsledande inom området.

Läs mer