Tomas Tjus

Tomas Tjus är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i psykologi vid Göteborgs universitet.

Klinisk barnpsykologi

I Klinisk barnpsykologi beskrivs barns psykiska ohälsa som en avvikelse från den förväntade utvecklingen, snarare än som väsensskild. Hur barnet utvecklas beror på samspelet mellan medfödda egenskaper och omgivningens svar på barnets behov och personliga uttryckssätt. Denna grundligt reviderade andra utgåva innehåller flera nyskrivna kapitel.

Mer info