Ronny Tikkanen

Ronny Tikkanen är fil. dr och forskare vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.