Mikael Thomasson

Mikael Thomasson är berättarpedagog vid Sagomuseet i Ljungby där han bland annat berättar med barn och ungdomar samt fortbildar pedagoger i sagoberättande. 2019 tilldelades han Kungliga Gustav Adolfs Akademiens pedagogiska pris för sina insatser.