Ivan Turgenjev

Ivan Turgenjev (1818–1883) är författare till flera verk som utgör viktiga referenspunkter i den ryska litteraturen. En jägares dagbok gavs stort utrymme av Karl Ove Knausgård i hans långa reportage om Ryssland. Ingen annan författare, menade han, har så träffsäkert fångat det som är kärnan i den ryska mentaliteten, det som består över tid, oavsett tsarrike, kommunism eller kleptokrati.

Fäder och söner

Fäder och söner har kallats den första moderna ryska romanen, och vann på sin tid även popularitet i väst hos samtida författare som Gustave Flaubert och Henry James. Nu kommer den i första nyöversättningen sedan 1922.

Läs mer