Henry David Thoreau

Henry David Thoreau var amerikansk författare, filosof och mystiker. Han kallade sig själv ""transcendentalist"" i Ralph Waldo Emersons efterföljd, och propagerade i sina skrifter
för hur människan kunde och borde leva i samklang med naturen och med Gud. Hans tankar om civil olydnad var viktiga inte minst för Gandhi, och han har också haft stor betydelse för senare tiders miljörörelser.