Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Eva Thormann

Eva Thormann är leg. psykolog och verksam som psykolog i förskolan där hon arbetar med att sprida positivt beteendestöd på individ-, grupp- och organisationsnivå genom utbildning, handledning och konsultation till pedagoger och ledning. Hon har mångårig erfarenhet av att, i samarbete med barn, familjer och personal, arbeta för att minska problemskapande beteenden och främja psykisk hälsa och lärande.

Positivt beteendestöd i förskolan

I Positivt beteendestöd i förskolan – för lärande, lek och livskvalitet ges en god överblick över hur det evidensbaserade förhållningssättet kan användas i förskolan. Boken innehåller aktivitetsrutor som kan användas för kollegialt lärande, och ger konkreta verktyg för personalen i förskolan at

Läs mer