Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Pär Sahlin

Pär Sahlin är lärare i svenska och SO och har främst undervisat på mellan- och högstadiet. Han har skrivit ett stort antal svenskläromedel och tilldelades 2016 läromedelspriset Lärkan. Pär anlitas ofta som föreläsare och han skriver även barn- och ungdomsböcker.

Pär Sahlin föreläser inom: Arbeta språk- och kunskapsutvecklande med Cirkelmodellen | Skapa skrivinspiration för dina elever | Trygga talare - utveckla dina elevers färdigheter i muntlig framställning och retorik
Boka föreläsning/kontakt: par.sahlin@gmail.com   parsahlin.se

Följ Pär Sahlin

Titlar av Pär Sahlin