Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nicola Silberleitner

Nicola Silberleitner, leg. psykolog, är verksam vid en vårdcentral i Uppsala.

Nicola föreläser inom: Psykologisk behandling i primärvården / Ledarskap och samverkan i vården / Kontextuell beteendevetenskap

Boka föreläsning/kontakt: nicola@integreradprimarvard.se

 

Integrerad primärvård

I en integrerad primärvård sammanförs samtliga yrkesgrup­pers kunskaper för att tillsammans främja patienternas hälsa och livskvalitet. All vårdpersonal samverkar utifrån en gemen­sam primärvårdskultur. Fokus är samstämda insatser som stöd­jer beteendeförändringar inriktade på dagens folkhälsop...

Läs mer