Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kim Salomon

Kim Salomon, prof. em i historia, Lunds universitet, har forskat om samtidshistoria, flyktingströmmar, fredsrörelser, värderingsförändringar. Bland hans utmärkelser kan nämnas det prestigefyllda Rausingska forskningspriset 2016 för hans ”långvariga arbete med att öka förståelsen för historiska och samtida konflikter och de många gånger långvariga skeenden som ligger bakom till synes plötsligt uppblossande motsättningar” – aspekter som onekligen är aktuella även i denna bok.

Jag anklagar

I Jag anklagar försöker Kim Salomon få klarhet i vilka de intellektuella varit, vad de kallat sig, hur de grupperat sig och mot vilka, samt vilka metoder de använt och vilka samhällsförändringar de bidragit till.  Kim Salomon målar här de intellektuellas historia, som är en ryckig historisk resa med många förarbyten. 

Läs mer