Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Julia Skott

Julia Skott, född 1982, är journalist och har arbetat med tv, radio, tidningar och nya medier. Hon har fått mycket uppmärksamhet för bloggprojektet Kroppsbilder, som problematiserar vår syn på kropp och vikt.

Kroppspanik

Med vass humor och drastiska exempel från verkligheten gör Julia Skott upp med BMI-lögner, hälsomyter och skeva kroppsideal i Kroppspanik. Med hjälp av aktuell forskning, personliga erfarenheter och populärkulturella spaningar tecknar hon bilden av ett samhälle som drabbats av kroppspanik.

Läs mer