Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Jennie Schaeffer

Rum i förskolan

Rummet påverkar hur det kan användas och därmed sätter det ramarna för såväl pedagogernas arbetssätt som barnens lek och känsla av delaktighet. Men väldigt lite vägledning finns om hur rum kan utformas för att på bästa sätt främja barns rätt till lek, lärande, utveckling och omsorg. 

Läs mer