David Stuckler

David Stuckler är folkhälsoforskare och verksam vid Oxforduniversitetet. Han har tillsammans med Sanjay Basu skrivit Åtstramning till döds.