Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Margareta Regnér

Margareta Regnér är socionom, leg. psykoterapeut med familjeinriktning och fil dr. i socialt arbete. Hon är verksam som lärare och forskare vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Ett utvalt hem till ett utvalt barn

Att sörja för att alla barn får växa upp under trygga förhållanden är en av samhällets viktigaste uppgifter. Trots detta brister det fortfarande i kunskapen kring rekrytering och utredningar av familjehem i Sverige i dag. Inte minst har man i statliga utredningar och tillsynsrapporter påpekat brister kunskapsunderlag och metodik bland dem som ska bedöma familjehem.

Läs mer