Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Elin-Love Rosengren

Elin-Love Rosengren är leg. psykolog och har flera års erfarenhet av bedömnings-, handlednings- och behandlingsarbete inom psykiatrin. Inom kort avslutar hon sin utbildning till leg. psykoterapeut.

Sedan 2011 arbetar hon både som psykolog och som vårdenhetschef, ett arbete som innebär att hon får vara med och utforma en evidensbaserad psykiatrisk vård. Under sin yrkeskarriär som psykolog har hon hunnit med såväl primärvård, öppen- och slutenvårdspsykiatri som rättspsykiatri där erfarenheterna nu omsatts i ledningen av Gävles nya öppenvårdspsykiatri och författandet av boken Fri från tvång.

Fri från tvång

Behöver du kontrollera spisen flera gånger innan du går hemifrån? Måste du lägga saker i en viss ordning för att slippa känna obehag? Eller skräms du av påträngande tankar om att skada din familj? Då kanske du är en av 200.000 svenskar som lider av tvångsproblem.

Läs mer