Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Christina Reuterskjöld

Christina Reuterskiöld är Leg. Logoped, i Sverige och i USA, med en Ph.D. från Lunds Universitet. Hon forskar och undervisar vid The Department of Communicative Sciences and Disorders vid New York University. Christina har arbetat som logoped i tre länder och hennes forskning fokuserar på språkstörning i tal och skrift hos barn.

Värt att veta om språkstörning

Språkliga svårigheter (försenad eller avvikande språkutveckling) i förskoleåldern förekommer hos många barn och kan få stora konsekvenser för barnen i förskolans lärmiljö.

Läs mer