Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Bodil Rasmusson

Bodil Rasmusson är socionom, fil. dr. i socialt arbete och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hon har lång praktisk erfarenhet av socialt arbete med barn och unga inom olika områden.

Ett utvalt hem till ett utvalt barn

Att sörja för att alla barn får växa upp under trygga förhållanden är en av samhällets viktigaste uppgifter. Trots detta brister det fortfarande i kunskapen kring rekrytering och utredningar av familjehem i Sverige i dag. Inte minst har man i statliga utredningar och tillsynsrapporter påpekat brister kunskapsunderlag och metodik bland dem som ska bedöma familjehem.

Läs mer