Anna Rosengren

Anna Rosengren är leg. psykolog, handledare i KBT och snart färdig specialist inom klinisk psykologi. Hon har lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin. Idag arbetar hon privat med utbildning och handledning samt är verksam vid Familjepsykologerna.

KBT ur ett barnperspektiv

När man arbetar med bedömning och behandling av barn och tonåringar behöver man utgå ifrån deras perspektiv. Psykologen Anna Rosengren beskriver hur man lyckas med det – hur man håller fokus på barnets bästa, gör behandlingen begriplig och anpassar den till barnets villkor, ålder och förutsättningar.

Läs mer