Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anders Rydell

Anders Rydell är leg. psykolog och specialist i organisationspsykologi. Han arbetar som organisationskonsult och har flera års chefserfarenhet. Han har även arbetat kliniskt, i huvudsak med fokus på stress- och utmattningsproblematik. Han anlitas ofta som föreläsare och deltar i den offentliga debatten kring arbetslivets olika utmaningar.

Anders Rydell föreläser inom Teamfunktionalitet på arbetsplatsen | Utmaningar och verktyg kring kommunikation och feedback på jobbet | Stress och strategier för egenomsorg
Boka föreläsning/kontakt: info@andersrydell.nu

Arbetet på jobbet

Krånglar det till sig på jobbet ibland? Känns vissa arbetsuppgifter meningslösa eller kanske direkt kontraproduktiva? Är arbetsgruppens målbild och rollfördelning inte riktigt tydlig? Florerar rykten och skvaller om kollegor och ledning? Här får du kunskap och förslag på strategier för ett mer hållbart arbetsliv. 

Läs mer