Marek Perlinski

Kunskap i socialt arbete

"'Under 2000-talet har det skett en markant förändrning i synen på socialt arbete. Det är idag en självklarthet för socialarbetare att utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad är egentligen tillförlitlig och relevant kunskap inom detta fält? Och hur ska man förhålla sig till kunskapsbegreppet?I denna uppdaterade och omarbetade utgåva får läsaren reflektera över olika typer av kunskap
Läs mer